railroad > Camas Prairie > Camas Prairie {Engines}

Camas Prairie
A set of Camas Praire Railnet engines in Ottawa, IL. (October 13, 2004)

A Camas Praire Railnet engine 2 in Ottawa, IL. (February, 2009)